INSTITUT PERKEMBANGAN MINDA (200252-X)

Memperkasa Minda Masyarakat Berwawasan

JABATAN :

PENYELIDIKAN 

  • Bertanggungjawab melaksanakan aktiviti penyelidikan, pengumpulan bahan,      dokumentasi dan penyimpanan data / maklumat
  • Bertanggungjawab melaksanakan aktiviti pembangunan kakitangan


LATIHAN

  • Bertanggungjawab melaksanakan aktiviti latihan kepimpinan masyarakat,            korporat, penjawat awam, belia dan remaja


PENGURUSAN ACARA DAN PENERBITAN

  • Bertanggungjawab melaksanakan pengurusan acara, seminar, bengkel,                  diskusi, wacana dan sebagainya
  • Bertanggungjawab melaksanakan aktiviti penerbitan
  • Bertanggungjawab mengurus hal ehwal CSR, komunikasi dan media


HAL EHWAL KORPORAT 

  • Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal Majlis Pengarah, pentadbiran,            kewangan, aset, perundangan dan pelaburan INMIND