INSTITUT PERKEMBANGAN MINDA (200252-X)

Memperkasa Minda Masyarakat Berwawasan

PENERBITAN DAN PENYUNTINGAN MONOGRAF

 • PRU-13 : Terima Keputusan Rakyat” (2013)
 • Bersih 3.0 : Mahu Apa Lagi?” (2012)
 • Mempertahankan Keagungan Kalimah Allah” (2010)
 • Media Sosial : Dari Setitik Menjadi Selautan”, Norizan Sharif (2010)
 • Pembangunan Modal Insan Selangor Pasca Negeri Maju” (2007)
 • Mencari Makna Di Sebalik Krisis Di Lebanon dan Palestin” (2007)
 • Hak-hak Bumiputera Dalam Perlembagaan Malaysia” (2006)
 • Cabaran Melayu dan Selangor Maju 2005”, Mohamad Khairudin Mohamad (2005)
 • Ulama’ dan Umara’”, Muhammad Zainiy Uthman (2005)
 • Siasah Syar’iyah Dalam Pembangunan Negara”, Mahmood Zuhdi Abdul Majid (2006)
 • Ekonomi Semasa Malaysia Wawasan Masa Depan Mendepani Globalisasi”, Ismail Md Salleh (2005)
 • Perpaduan Masyarakat Majmuk dan Penghormatan Ketuanan Melayu Menerusi Dialog Peradaban”, Azizan Baharudin (2005)
 • Islam Hadhari Sebagai Teras Pemacu Kemajuan Negeri Maju”, Mohd Nakhaie Ahmad (2004)
 • Agenda Pemerkasaan Bangsa : Konteks Sains dan Teknologi”, Mohd Yusof Othman (2004)
 • Hegemonic Terror : The Conquest of Iraq”, Chandra Muzaffar (2005)
 • Pemerkasaan Bangsa : Peranan Kepimpinan, Agama dan Budaya”, Siddiq Fadzil (2005)
 • Pembangunan di Malaysia Ke Arah Satu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna”, Wan Mohd Nor Wan Daud (2002)
 • Globalisasi : Cabaran Kepada Kedudukan Pendidikan Bangsa Melayu”, Mohd Kamal Hassan (2002)
 • Antara Kebenaran & Wibawa Moral : Cabaran Media Hari Ini", Johan Jaaffar (2002)
 • Polemik Negara Islam dan Pembudayaan Politik Malaysia”, Mohamad Abu Bakar (2002)
 • Agenda Melayu Ke Arah Pembinaan Peradaban Melayu Bertaraf Dunia Alaf Ketiga”, Hashim Haji Musa (2002)
 • Islam dan Politik : Kajian Penyalahgunaan Agama Sebagai Alat Kepentingan Politik”, Mohamed Yusoff Hussain (2001)