INSTITUT PERKEMBANGAN MINDA (200252-X)

Memperkasa Minda Masyarakat Berwawasan

INIKAH ISLAM? MERUNGKAI SALAH FAHAM BARAT DAN MASYARAKAT TERHADAP ISLAM

SINOPSIS


Serangan di Paris tanggal 13 November 2015 sekali lagi mencalar imej Islam. Pelakunya mendakwa diri sebagai sebuah Negara Islam (Islamic State of Iraq and the Levant - ISIL). Inikah Islam? Gejala Islamophobia semakin mengukuh di persada antarabangsa.

Di era globalisasi dan arus permodenan kini, salah faham terhadap Islam terus menular dalam minda masyarakat. Akibatnya, Islam dilihat sebagai agama yang ekstrem, memundurkan umat, bertentangan dengan hak asasi manusia dan sering terkebelakang dalam pembangunan sosioekonomi. Usaha yang pantas perlu untuk menjernihkan kekeliruan terhadap Islam. Fikrah yang sebenar tentang Islam harus ditonjolkan.

Justeru, buku ini secara tuntas merungkaikan persoalan dan persepsi negatif yang bermain di minda masyarkat umum tentang Islam. Paksinya Islam adalah agama yang menyebarkan kerahmatan untuk seluruh manusia. Ia mampu membentuk kehidupan manusia yang maju, seimbang dan harmonis.

KANDUNGAN

Sekapur Sirih [v]
Institut Perkembangan Minda [vii]
Pengantar [1]
Prolog [3]

BAB 1  : 
Islam Agama Yang Sering Disalahfahami [9]

BAB 2 : 
Islam Dan Sifat Kesejagatannya [17]

Bab 3 : 
Islam Agama Tamadun [25]

Bab 4 : 
Islam Agama Ilmu Dan Fitrah [31]

BAB 5 : 
Islam Agama Fikir Dan Zikir [37]

BAB 6 : 
Islam Bukan Agama Perkauman [45]

BAB 7  : 
Lihat Islam Pada Cerminan Watak Umatnya [53]

BAB  8 : 
Islam Tidak Menentang Perubahan Dan Kemajuan [61]

Bab 9 : 
Islam Dan Manfaat Berbanding Dari Tamadun Lain [67]

Bab 10 : 
Sains Dan Teknologi Selamanya Alat Bukan Matlamat [73]

BAB 11 : 
Hak Asasi Yang Mendukung Etika [81]

BAB 12 : 
Budaya Islam Sifatnya Menyantuni [89]

BAB 13 : 
Islam Dalam Masyarakat Majmuk [95]

BAB 14 : 
Islam Mengimbangkan Fahaman Kebendaan Dan Rohaniah [101]

Bab 15 : 
Menjadi Islam Sebenar Baik Untuk Umat Manusia [109]

Bab 16 : 
Islam Mendukung Pendekatan Berimbang [117]

BAB 17 : 
Islam Agama Pembawa Risalah [125]

BAB 18 : 
Islam Adalah Agama Masa Depan [133]

BAB 19  : 
Tanpa Islam Manusia Akan Kehilangan Arah [139]

BAB 20 : 
Memahami Islam Dengan Tasawur Pencetus Tamadun [145]

Bab 21 : 
Islam Mengamalkan Perkara Fundemental  [151]

Bab 22 : 
Islam Bukan Agama Teroris Atau Pengganas [157]

BAB 23 : 
Islamophobia: Sikap Barat Terhadap Islam [163]

BAB 24 : 
Masuk Islam Masuk Melayu? [171]

BAB 25  : 
Umat Islam Adalah Umat Contoh [177]

BAB 26 : 
Menjadi Islam Bukan Sebab Kita Mundur [185]

Bab 27 : 
Fikrah Islamik Adalah Fikrah Manusiawi [191]

Bab 28 : 
Manusia Perlukan Agama, Sains Dan Teknologi [199]

BAB 29 : 
Umat Akhir Zaman Memerlukan Islam [205]

BAB 30 : 
Islam Perlu Difahami Seadanya [211]

BAB 31  : 
Sekularisme Tidak Sejajar Dengan Islam [223]

BAB 32 : 
Liberalisme Bukan Jalur Islam [223]

Bab 33 : 
Pluralisme Agama Bercanggah Dengan Akidah [231]

Bab 34 : 
Islah Adalah Cara Perubahan Dalam Islam [239]

BAB 35 : 
Tajdid Adalah Sesuatu Yang Perlu [247]

Epilog [255]
Biodata Penulis [261]
Indeks [263]