INSTITUT PERKEMBANGAN MINDA (200252-X)

Memperkasa Minda Masyarakat Berwawasan

MEMBUAT KEPUTUSAN KAEDAH ISLAM

SINOPSIS


Buku ini mengutarakan kaedah-kaedah membuat keputusan secara Islam. Sekiranya wujud sekitar 60 kaedah membuat keputusan oleh tokoh-tokoh tersohor, buku ini menampilkan 250 prinsip pembuatan keputusan berdasarkan kaedah feqah (qawaid fiqhiyyah). 

Diharapkan ia mampu mengaktifkan dimensi-demensi pemikiran seperti golongan yang Allah SWT difirmankan sebagai Ulul al-Bab (golongan berfikir). Penghadaman buku ini juga diharap dapat melahirkan masyarakat yang tidak mudah berfikiran sempit, malah mampu berfikir secara jangka panjang dan bersenario jelas.

Pada kulit buku ditampilkan kaligrafi rangkai kata Membuat Keputusan Kaedah Islamyang berbentuk “pilin” (spiral), ia melambangkan daripada dimensi pemikiran yang pelbagai ke arah satu keputusan yang jitu lagi tuntas.KANDUNGAN

Perutusan Perdana Menteri [vii]
Perutusan Pengerusi [ix]
Institut Perkembangan Minda [xi]
Prolog [xii]

BAB 1  : 
Pengenalan [1]

BAB 2 : 
Asas Dalam Pembuatan Keputusan [17]

Bab 3 : 
Membuat Keputusan Secara Islam Berasaskan Qawaid Fiqhiyyah (Kaedah-Kaedah Fiqh) [23]

Bab 4 : 
Kaedah-Kaedah Membuat Keputusan Secara Islam [35]

BAB 5 : 
Model Asas Pembuatan Keputusan Secara Islam [235]

BAB 6 : 
Cadangan Tindakan Untuk Memastikan Aplikasi Pembuatan
Keputusan Secara Islam Dapat Dipertingkatkan [257]

Biodata Penulis [271]
Indeks [273]