INSTITUT PERKEMBANGAN MINDA (200252-X)

Memperkasa Minda Masyarakat Berwawasan

WASATIYYAH YANG LESTARI - PEMIKIRAN DAN APLIKASI WASATIYYAH DALAM KEHIDUPAN

SINOPSIS


Islam adalah suatu cara hidup yang menekankan pendekatan Wasatiyyah dalam kehidupan. Pendekatan ini diambil dari kata "wasat" pada ayat 143 Surah Al- Baqarah, yang mengajak umat ke arah keadilan, keseimbangan dan kecemerlangan. Manakala perkataan 'lestari' pula memberi maksud "tidak berubah-ubah, kekal dan tetap". Justeru pendekatan murni ini seharusnya kekal hidup selamanya sebagai pedoman untuk memandu umat ke arah kesejahteraan.

Di era globalisasi dan arus permodenan yang kian mencabar, pendekatan Wasatiyyah amat diperlukan. Ia umpama ubat yang dapat mengekang sikap taksub, dendam, kebencian dan sikap suka melabel dalam masyarakat yang boleh membawa kepada kehancuran.

Buku ini secara tuntas merungkaikan dan memperjelaskan konsep dan kerangka pemikiran Wasatiyyah dalam konteks kehidupan harian. Diharap, buku ini memberi pencerahan kepada para pembaca bagaimana pendekatan Wasatiyyah mampu menampilkan wajah umat yang maju dan berwibawa.

KANDUNGAN

Sekapur Sirih [vii]
Institut Perkembangan Minda [ix]
Pengantar [1]
Prolog [3]

BAB 1  : 
Wasatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah [11]

BAB 2 : 
Merintis Jalur Berimbang Dan Sederhana [17]

Bab 3 : 
Wasatiyyah Dan Sikap Melampau [23]

Bab 4 : 
Wasatiyyah Dan Proses Pengilmuan [29]

BAB 5 : 
Membangun Pendidikan Integratif [35]

BAB 6 : 
Membina Ukhwah Tinggi [41]

BAB 7  : 
Implikasi Terhadap Pengurusan Diri Dan Sistem [47]

BAB  8 : 
Aplikasi Wasatiyyah Dalam Kehidupan [53]

Bab 9 : 
Binaan Tasawur Islamik [59]

Bab 10 : 
Binaan Ahli Sunnah Wal Jamaah [65]

BAB 11 : 
Memahami Maksud Ibadah [71]

BAB 12 : 
Memahami Maqasid Syariah [77]

BAB 13 : 
Ilmu Urus Diri Dan Sistem [83]

BAB 14 : 
Proses Islah Dan Tajdid [89]

Bab 15 : 
Menyantuni Masyarakat [95]

Bab 16 : 
Dakwah Dan Tarbiah [101]

BAB 17 : 
Binaan Seni Dan Budaya [107]

BAB 18 : 
Wasatiyyah Dalam Binaan Peradaban [113]

BAB 19  : 
Implikasi Terhadap Sistem [119]

BAB 20 : 
Membangun Semangat Hijrah [125]

Bab 21 : 
Wasatiyyah Dan Indeks Maqasid Syariah [133]

Epilog [139]
Biodata Penulis [145]
Indeks [147]