INSTITUT PERKEMBANGAN MINDA (200252-X)

Memperkasa Minda Masyarakat Berwawasan

 

VISI


Kami bertekad menjadi wadah kumpulan pemikir, penganalisis dan penjana solusi untuk kemaslahatan ummah


MISI


Membangunkan minda, pengetahuan dan keupayaan masyarakat dengan menyalurkan input-input yang bernas serta kritis melalui aktiviti perundingan, penyelidikan, pendokumentasian, penulisan, penerbitan, latihan, jaringan dan penganjuran acara keilmuan


MOTO


Memperkasa Minda Masyarakat Berwawasan


NILAI KORPORAT


T - Transparent

E - Excellence

A - Accountable

M - Motivated

W - Willingness

O - Openness

R - Respect

K - Knowledgeable


BUDAYA 5C


C - Commitment

C - Competence

C - Cooperation

C - Communication

C - Creativity